Aktualizacja: 21.12.2015r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu RG 123/15
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiewów drzew w granicach działek 465, 466, 467, 468, 469, 470, 472, 473 obręb Pątnów Legnicki
3 Znak sprawy RG 6131.135.2015
4 Data złożenia 14-12-2015
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI

, -


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku brak
7 Nazwa organu - adresata wniosku WÓJT GMINY KUNICE

, -


8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Decyzja RG 6131.135.2015, z dnia 21.12.2015
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zsadach ogólnych
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice