Aktualizacja: 09.02.2016r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu GP.6220.1G.2015.KG
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy opiniujące przedsięwzięcie polegające na "budowie małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Kaczawie w pobliżu wsi Bieniowice, gmina Kunice, powiat Legnicki, woj. Dolnośląskie".
3 Znak sprawy GP.6220.1.2015.KG
4 Data wydania 01-02-2016
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LEGNICY

MICKIEWICZA 24, 59-220 LEGNICA
LEGNICA

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy INSTYTUT OZE SP. Z O.O.

STASZICA 1/115, 25-008 KIELCE
KIELCE

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia GP.6220.1.2015.KG
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

INSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA
10
76/8575322
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach Na postanowienie nie służy zażalenie. Organ wydajacy postanowienie wyraził opinię w sprawie postawnowieniem numer 7/16 przy piśmie znak ZNS-711-1-11/7889/15 z dnia 15.01.2016r. oraz ponownego opiniowania w sprawie postanowieniem znak ZNS.7110.2.2017 z dnia 24.03.2017
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice