Aktualizacja: 14.03.2016r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu RG 24-1/16
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja zezwalająca na wycięcie 16 szt. drzew w granicach dzialki 499 obreb Spalona
3 Znak sprawy RG 6131.24.2016
4 Data wydania 10-03-2016
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KUNICE

, -


6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.

CHORULA UL. CEMENTOWA 1 , 47-316 GÓRAŻDŻE

531358851
Opolskie Kopalnie Surowców Mineralnych Spółka z o.o.
7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia RG 24/16
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach Decyzja RG 6131.24.2016, z dnia 14.03.2016r.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice