Aktualizacja: 01.06.2016r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu RG 50-1/16
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Deczyja zezwalająca na wycięcie , 1 klonu, 2 thui, 1 jesionu, 4 ostowców w granicach dzialki nr 77/4 obręb Piotrówek
3 Znak sprawy RG 6131.50.2016
4 Data wydania 24-05-2016
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KUNICE

, -


6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI

, -


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia RG 50/16
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach Decyzja RG 6131.50.2016, z dnia 01.06.2016r.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice