Aktualizacja: 10.03.2017r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu RG 4/17
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wycinkę drzew przy drodze powiatowej 2184D działka 302 Piotrówek
3 Znak sprawy RG 6131.4.2017
4 Data złożenia 06-03-2017
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG

LEGNICA PLAC SŁOWIAŃSKI 1, -
LEGNICA

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku dokumentacja fotograficzna, mapka z lokalizacją drogi
7 Nazwa organu - adresata wniosku URZĄD GMINY W KUNICACH

GWARNA 1, 59-216 KUNICE
KUNICE

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Decyzja RG 6131.4.2017, z dnia 10.03.2017r.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadaqch ogólnych
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy RG 2/17, RG 2-1/17, RG 3/17, RG 3-1/217
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice