Aktualizacja: 15.05.2017r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu RG 10/17
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 1 szt. drzewa -dąb w granicach dzialki 193/27 połozonej w obrębie Spalona
3 Znak sprawy RG 6131.10.2017
4 Data złożenia 11-05-2017
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.

CHORULA UL. CEMENTOWA 1 , 47-316 GÓRAŻDŻE

531358851
Opolskie Kopalnie Surowców Mineralnych Spółka z o.o.
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku mapka, dokumentacja fotograficzna
7 Nazwa organu - adresata wniosku WÓJT GMINY KUNICE

, -


8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Decyzja RG 6131.10.2017, z dnia 15.05.2017r.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice