Aktualizacja: 04.09.2017r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu RG 15/17
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięci3 3 dzrew i samsiewów drzew i krzewów w granicach działki 699/18 obręb Kunice
3 Znak sprawy RG 6131.15.2017
4 Data złożenia 31-08-2017
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) WIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA SP.ZO.O.

OSTROBRAMSKA 79, 04-175 WARSZAWA
ZAKŁAD PRODUKCYJNY KUNICE
390556554
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku dokumentacja fotograficzna
7 Nazwa organu - adresata wniosku URZĄD GMINY W KUNICACH

GWARNA 1, 59-216 KUNICE
KUNICE

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) RG 6131.15.2017, z dnia 04.09.2017r
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice