Aktualizacja: 18.10.2017r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu RG 17/17
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew w granicach działek 12/4, 12/5 położonych w obrebie Spalona
3 Znak sprawy RG 6131.17.2017
4 Data złożenia 17-10-2017
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) MINERAL POLSKA SP. Z O.O., DYREKCJA RT, OKRĘG EE, UL. WESOŁA 12, 58-379 CZARNY BÓR

CZARNY BÓR UL. WESOŁA 12 , 58-379 CZARNY BÓR
CZARNY BÓR, UL. WESOŁA 12, 58-379 CZARNY BÓR
011163771
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku mapa z lokalizacja drzew
7 Nazwa organu - adresata wniosku URZĄD GMINY W KUNICACH

GWARNA 1, 59-216 KUNICE
KUNICE

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Decyzja RG 6131.17.2017, 18.10.2017r.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice