Aktualizacja: 06.12.2017r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu GP.6220.3.2017
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia zawiadomienie uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w prowadzonym postępowaniu mającemu na celu określenie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora, jako "Zmiana sposobu użytkowania garażu na pomieszczenie handlowo-usługowe tłoczenie oleju spożywczego na działce nr 927/1 o. Kunice".
3 Znak sprawy GP.6220.3.2017
4 Data wydania 12-09-2017
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU

PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1, 50-951 WROCŁAW
WROCŁAW

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI

, -


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

INSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA
10
76/8575322
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice