Aktualizacja: 20.12.2017r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu RG 21-1/17
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja zezwalająca na wycinke 17 obumarłych toól przy drodze krajowej nr 94 w granicach działki 14/1 obręb Kunice, 446 obręb Spalona.
3 Znak sprawy RG 6131.21.2017
4 Data wydania 12-12-2017
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KUNICE

, -


6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W LEGNICY

PRUSA 11 , 59-220 LEGNICA


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia RG 21/17
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach Decyzja RG 6131.21.2017, z dnia 20.12.2017r
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice