Aktualizacja: 01.02.2018r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu RG 11/18
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 40 szt wierzb ciek Kaczorek działka nr 610, 609 obręb Szczytniki nad Kaczawą
3 Znak sprawy RG 6131.11 D.2018
4 Data złożenia 27-10-2018
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE NADZÓR WODNY LEGNICA

LEGNICA , 59-220
UL. RATAJA 32

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku mapka z lokalizacją drzew, dokumentacja fotograficzna
7 Nazwa organu - adresata wniosku URZĄD GMINY W KUNICACH

GWARNA 1, 59-216 KUNICE
KUNICE

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Decyzja RG 6131.11 D.2018, z dnia 01.10.2018r.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice