Aktualizacja: 30.10.2018r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu RG 16-1/18
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa gastunku klon w granicach działki 18/2 obręb Rosochata
3 Znak sprawy RG 6131.16.2018
4 Data wydania 24-10-2018
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KUNICE

, -


6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG

LEGNICA PLAC SŁOWIAŃSKI 1, -
LEGNICA

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia RG 16/18
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach Decyzja RG 6131.16.2018, z dnia 30.10.2018r.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice