Aktualizacja: 09.11.2018r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu RG 18-1/18
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja zezwalająca na wycięcie 18 szt. samosiewów sosen na terenie działki 64 Pątnów Legnicki.
3 Znak sprawy RG 6131.18 D.2018
4 Data wydania 30-10-2018
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KUNICE

, -


6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy DUSZPASTERSTWO PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ

BIENIOWICE , 59-216 KUNICE


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia RG 18/18
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach Decyzja RG 6131.18 D.2018, z dnia 09.11.2018r.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice