Aktualizacja: 08.01.2019r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu GP.6220.1A.2018.KG
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji realizowanej przez"BETONIARSTWO" Zenon Franczak ul. Składowice 3a 59-300 Lubin NIP 6920205502 REGON 390040170 dla przedsięwzięcia zatytułowanego, jako "wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Szczytniki I metodą odkrywkową" w miejscowości Szczytniki nad Kaczawą, gmina Kunice, w związku ze zmianą granic złoża poprzez powiększenie o działkę ewidencyjną numer 671/2, obręb Szczytniki nad Kaczawą (cały teren przedsięwzięcia znajduje się na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 374/2, 375, 376/2, 377/4, 378/1, 671/2 obręb Szczytniki nad Kaczawą),
3 Znak sprawy GP.6220.1.2018.KG
4 Data wydania 16-03-2018
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KUNICE

KUNICE UL. GWARNA 1, 59-216 KUNICE
KUNICE
390647475
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy BETONIARSTWO ZENON FRANCZAK

LUBIN 3A, 59-300 LUBIN
LUBIN
390040170
7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

INSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA
10
76/8575322
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice