Aktualizacja: 11.07.2019r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu GP.6220.1.2019.KG..
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Postanowienie o nie nakładaniu oceny oddziaływania na środowisko w ramach prowadzonego postępowania o określenie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora, jako "Budowa elektrowni fotowoltaicznej pn. PV Piotrówek o mocy około 3,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 241/2, 242 oraz 230/2 o. Piotrówek gmina Kunice" oraz postanowienie wydane na podstawie art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego wyznaczającego stronom 7 dniowy termin na wypowiedzenie się w sprawie zebranego materiału dowodowego.
3 Znak sprawy GP.6220.2.2019.KG
4 Data wydania 08-05-2019
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KUNICE

, -


6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy SOLAR TECHNICS SP. Z O.O. - SP.K.

RATAJA 21, 59-220 LEGNICA
LEGNICA
022284948
7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

INSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA
10
76/8575322
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice